KNIHY 2 - RODOKMENY

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

KNIHY 2

 

Knihy lze objednat na tel. čísle:  na e-mailu: rodokmen@ubry.net Při objednávce uvádějte vždy Vaše telefonní číslo a adresu dodání včetně PSČ.
Knihy bude možné převzít osobně
v Brně, nebo budou zaslány dobírkou.
Poštovné:
Česká pošta – cena 130,- Kč (cena dobírky + bezpečnostní obálka). U zásilek nad 2 kg je poštovné 230,- Kč (cena dobírky + bezpečnostní obal).

Při objednávce 3 a více knih najednou poštovné zdarma.

 
 
 

1,  2,  3,
stránky

 
 
 
 

Milec Miroslav: Šlechtické pečetě I
Vyšlo: 28.1.2011
Cena: 295,-
ISBN: 978-80-904312-5-6
Další informace: 1. vydání, formát B5, vazba V2, 192 stran, 1644 černobílých ilustrací.
Popis: Sbírka obsahuje 1644 kreslených šlechtických pečetí z Čech, Moravy a Horního Rakouska uložených v jihočeských archivech. V publikaci je rovněž abecední rejstřík uživatelů pečetí, místo uložení pečetě, datum a rozměry.

 
 
 
 

Milec Miroslav: Šlechtické pečetě II
Vyšlo: 1.9.2015
Cena: 220,-
ISBN: 978-80-87542-17-0
Další informace: 1. vydání, formát B5, vazba V2, 118 stran, 993 černobílých ilustrací.
Popis: Sbírka obsahuje 987 kreslených šlechtických pečetí z Čech, Moravy a Horního Rakouska uložených v jihočeských archivech. V publikaci je rovněž abecední rejstřík uživatelů pečetí, místo uložení pečetě, datum a rozměry.

 
 
 
 

Milec Miroslav: Rodové pečetě I
Vyšlo: 28.1.2011
Cena: 290,-
ISBN: 978-80-904312-7-0
Další informace: 1. vydání, formát B5, vazba V2, 184 stran, 618 černobílých ilustrací.
Popis: Sbírka obsahuje 607 kreslených pečetí uložených v jihočeských archivech šesti velkých panských rodů. Pečetě erbu Růže – 325 ilustrací, Švanberkové – 66, páni z Kunštátu – 55, Šternberkové – 80, páni z Lobkovic – 37, Schwarzenberkové – 42. U každého rodu je vyhotoven jmenný rejstřík pečetí. V rejstříku je jméno uživatele pečetě, místo uložení pečetě, datum a rozměry. U všech rodů je rovněž vyhotoven rodokmen.

 
 
 
 

Milec Miroslav, Sedláčková Helena: Rodové pečetě II
Vyšlo: 25.6.2014
Cena: 280,-
ISBN: 978-80-87542-12-5
Další informace: 1. vydání, formát B5, vazba V2, 148 stran, 575 černobílých ilustrací.
Popis: Sbírka obsahuje 573 kreslených pečetí sedmi velkých panských rodů. Pečetě Bavorů ze Strakonic – 69 ilustrací, Pernštejnové – 94, Ronovci – 174, Boskovští – 46, Podstatští z Prusinovic – 54, Opavští Přemyslovci – 61, Žerotínové – 74. U každého rodu je vyhotoven jmenný rejstřík pečetí. V rejstříku je jméno uživatele pečetě, místo uložení pečetě, datum, rozměry. U některých rodů je vyhotoven rodokmen.

 
 
 
 

Milec Miroslav: Cechovní pečetě I
Vyšlo: 5.12.2011
Cena: 290,-
ISBN: 978-80-904312-9-4
Další informace: 1. vydání, formát B5, vazba V2, 172 stran, 1337 černobílých ilustrací.
Popis: Sbírka obsahuje 1337 kreslených cechovních pečetí z Čech, Moravy, Slezska a Horního Rakouska uložených především v jihočeských archivech. V publikaci je rovněž abecední rejstřík uživatelů pečetí, místo uložení pečetě, datum a rozměry.

 
 
 
 

Milec Miroslav: Cechovní pečetě II
Vyšlo: 10.4.2013
Cena: 280,-
ISBN: 978-80-87542-02-6
Další informace: 1. vydání, formát B5, vazba V2, 160 stran, 1240 černobílých ilustrací.
Popis: Sbírka obsahuje 1240 kreslených cechovních pečetí z Čech, Moravy, Slezska a Horního Rakouska uložených především v jihočeských archivech. V publikaci je rovněž abecední rejstřík uživatelů pečetí, místo uložení pečetě, datum a rozměry.

 
 
 
 

Milec Miroslav: Měšťanské, úřednické a řemeslnické pečetě a merky
Vyšlo: 10.4.2013
Cena: 280,-
ISBN: 978-80-87542-03-3
Další informace: 1. vydání, formát B5, vazba V2, 150 stran, 1187 černobílých ilustrací.
Popis: Sbírka obsahuje 1187 kreslených měšťanských, úřednických a řemeslnických pečetí a merk převážně z Jižních Čech uložených především v českobudějovickém okresním archivu. V publikaci je rovněž abecední rejstřík uživatelů pečetí, místo uložení pečetě, datum a rozměry.

 
 
 
 

Milec Miroslav: Občanské pečetě a znamení na pečetích
Vyšlo: 28.1.2011
Cena: 285,-
ISBN: 978-80-904312-6-3
Další informace: 1. vydání, formát B5, vazba V2, 166 stran, 1360 černobílých ilustrací.
Popis: Sbírka obsahuje 1360 kreslených občanských pečetí z Čech, Moravy a Horního Rakouska uložených v jihočeských archivech. V publikaci je rovněž abecední rejstřík uživatelů pečetí, místo uložení pečetě, datum a rozměry.

 
 
 
 

Martinek Jiří: Gruntovní kniha obce Bílovic (od dob nejstarších do roku 1964)
Vyšlo: 5.4.2019
Cena: 260,-
ISBN: 978-80-87542-26-2
Další informace: 1. vydání, formát B5, vazba V2, 260 stran, 2 černobílé a 2 barevné ilustrace.
Popis: Publikace obsahuje soupisy majitelů jednotlivých domů (čísla popisná 1 – 111) v obci Bílovice (okr. Prostějov) od počátku 17. století do roku 1964.

 
 
 
 

Šujan František: Švédové u Brna roku 1645
Vyšlo: 19.3.2019
Cena: 115,-
ISBN: 978-80-87542-25-5
Další informace: 3. doplněné vydání, formát A5, vazba V2, 90 stran, 1 mapová příloha.
Popis: Dílo Františka Šujana, popisuje dobu obléhání Brna švédskou armádou pod vedením nepřemožitelného Lennarta Thorstensona a hrdinou obranu jeho obyvatel v době Třicetileté války pod vedením generála Jean-Louis Raduit de Souchese. Pro svoji střízlivost a badatelskou preciznost je dílo úchvatné, navzdory svému stáří (poprvé vyšlo 1897). Na několika málo stranách poskytl autor čtenáři stručný kronikářský pohled bez barokních příkras a klišé na dobu stodvanáctidenního obléhání města Brna (od 3. května do 23. srpna 1646) krutým nepřítelem švédským v téměř dvacetinásobné přesile. Svůj text opatřil krátkým popisem doby před a následně po obléhání. Také přiložil podrobnou mapu. Hlavními prameny pro sepsání jeho pojednání se staly dva deníky psané přímo v obleženém městě a všechna svá zjištění autor důkladně verifikoval a porovnával s informacemi i ze švédských kronik. Současné vydání je rozšířeno o seznam vyznamenaných 22 členů městské rady a 317 měšťanů, nebo jejich vdov, kteří se účinně účastnili heroické obrany města.

 
 
 
 

Kostelní jednota v Bílovicích nad Svitavou
Vyšlo: 19.3.2019
Cena: 235,-
ISBN: 978-80-87542-24-8
Další informace: 1. vydání, formát A5, vazba V2, 232 stran.
Popis: Publikace je svodem historických dokumentů o Kostelní jednotě – jednom ze spolků, který vyvíjel svou činnost v Bílovicích nad Svitavou od roku 1895 až do násilného rozpuštění v roce 1952. Historie Kostelní jednoty je pozoruhodným jevem nezdolného lidského nasazení a houževnaté práce našich předků, jejich věrnosti ideálu, a systematického kráčení k cíli, který shledávali jako nadmíru ušlechtilý a cenný i pro budoucí generace.

 
 
 
 

Strašák Martin: Šípy z Viriatu
Vyšlo: 15.9.2018
Cena: 239,-
ISBN: 978-80-87542-23-1
Další informace: 1. vydání, formát B5, vazba V2, 358 stran, 3 černobílé ilustrace.
Popis: Mladý autor Martin Strašák (nar. 2001) si námětem knihy Šípy z Viriatu zvolil vztah mezi dvěma přáteli. Poutavě vypráví příběh mezi Pierrem a Patrickem na pozadí přípravy historické události – bitvy u Kresčaku, která byla dějinnou epizodou Stoleté války (konflikt mezi Anglií a Francií v letech 1337-1453).

 
 
 
 

Svoboda Augustin: Potvoráci jací tací
Vyšlo: 1.8.2017
Cena: 165,-
ISBN: 978-80-87542-22-4
Další informace: 1. vydání, formát B5, vazba V2, 146 stran, 43 černobílých ilustrací.
Popis: Pro název knihy Potvoráci jací tací vybral autor název verbuňku, který se hrál a tančil ve Starém Poddvorově (okr. Hodonín). Verbuňk byl již téměř zapomenut, tak jako mnoho dalších památek a událostí v 300-leté historii této podlužácké dědiny. Autor publikoval již historii osídlení této obce a historii staropoddvorovských rodů a v této knize vzpomínek přináší mozaiku zajímavých kapitolek z nedávné či vzdálené minulosti obce: vznik obce a její název, vzpomínky T.G. Masaryka na Poddvorov, zvony na místní zvonici, náboženský život obce, živelné pohromy, historie místní Orelské jednoty, místní nářečí a slovník výrazů, život obce před sto lety, potulní řemeslníci, modlitební knížka jednoho vojáka jako válečný deník, jídlo a práce poddvorovských lidiček, poddvorovští hajní a historie osídlování obce podle gruntovní knihy. Kapitoly knihy nejsou jen suchou historií, ale také vyznáním obdivu a úcty autora k lidem rodné obce.

 
 
 
 

Kučka František: Voděrady dříve a dnes
Vyšlo: 2.12.2016
Cena: 195,-
ISBN: 978-80-87542-20-0
Další informace: 1. vydání, formát B5, vazba V2, 156 stran, 17 černobílých ilustrací.
Popis: Publikace zachycuje podrobnou historii obce Voděrady (okr. Blansko) od dob nejstarších až do poloviny 19. století. Jednotlivé kapitoly jsou velmi vhodně a fundovaně doplněny o dobové reálie a souvislosti.

 
 
 
 

Višinka Josef, Sperát Ivo: Majitelé domů v Olešnici na Moravě
Vyšlo: 5.5.2016
Cena: 195,-
ISBN: 978-80-87542-19-4
Další informace: 1. vydání, formát B5, vazba V2, 176 stran.
Popis: Publikace obsahuje soupisy majitelů jednotlivých domů (čísla popisná 1 – 532) v městečku Olešnici na Moravě od počátku 17. století do roku 1982.

 
 
 
 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou
Kapitoly ze stoleté historie kostela a farnosti
Vyšlo: 17.12.2014
Cena: 100,-
ISBN: 978-80-87542-15-6
Další informace: 1. vydání, formát A5, vazba V2, 134 stran, 48 černobílých ilustrací.
Popis: Kniha zachycuje vznik kostela sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou a život římsko-katolické farnosti u tohoto kostela od jejího vzniku až do současnosti stylem vyprávění zúčastněných osob.

 
 
 
 

Svoboda Augustin: Historie staropoddvorovských rodů
Vyšlo: 28.11.2014
Cena: 220,-
ISBN: 978-80-87542-14-9
Další informace: 1. vydání, formát B5, vazba V2, 226 stran, 161 černobílých ilustrací.
Popis: Kniha obsahuje rodokmeny všech rodů, které žily ve Starém Poddvorově v období 17. – 20. století.

 
 
 
 
 

1,  2,  3,
stránky

 
 

Objednávky také zde

rodokmen@ubry.net
tel. 725 953 855

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky