KNIHY 3 - RODOKMENY

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

KNIHY 3

 

Knihy lze objednat na tel. čísle:  na e-mailu: rodokmen@ubry.net Při objednávce uvádějte vždy Vaše telefonní číslo a adresu dodání včetně PSČ.
Knihy bude možné převzít osobně
v Brně, nebo budou zaslány dobírkou.
Poštovné:
Česká pošta – cena 130,- Kč (cena dobírky + bezpečnostní obálka). U zásilek nad 2 kg je poštovné 230,- Kč (cena dobírky + bezpečnostní obal).

Při objednávce 3 a více knih najednou poštovné zdarma.

 
 
 

1,  2,  3,
stránky

 
 
 
 

230 let farnosti u kostela sv. Tomáše v Brně
Vyšlo: 1.9.2014
Cena: 180,-
ISBN: 978-80-87542-13-2
Další informace: 1. vydání, formát A5, vazba V2, 220 stran, 75 černobílých ilustrací.
Popis: Kniha zachycuje život římsko-katolické farnosti u kostela sv. Tomáše v Brně od jejího vzniku až do současnosti stylem vyprávění zúčastněných osob. K sestavení sborníku jsou použity dvě oblasti pramenů. Prvním zdrojem jsou zápisy jednotlivých farářů ve farní kronice. Druhou oblastí, ze které bylo čerpáno, jsou příspěvky několika farníků dokumentující současný život a vybrané aktivity ve farnosti včetně jejich vývoje.

 
 
 
 

Obřanská farní kronika
Vyšlo: 17.12.2013
Cena: 165,-
ISBN: 978-80-87542-11-8
Další informace: 1. vydání, formát A5, vazba V2, 142 stran, 2 černobílé ilustrace.
Popis: Kniha obsahuje přepis farní kroniky římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava v Brně-Obřanech, která byla dlouhá desetiletí považována za ztracenou. V knize najdete popis mnoha neznámých událostí, které mají vztah i k celému regionu.

 
 
 
 

Pilnáček Josef: Paběrky z vídeňských archivů
Vyšlo: 22.8.2012
Cena: 165,-
ISBN: 978-80-87542-00-2
Další informace: 1. vydání, formát A5, vazba V2, 132 stran.
Popis: Kniha je sestavena z drobných článků psaných populární formou publikovaných od roku 1925 do roku 1933 Josefem Pilnáčkem na stránkách časopisecké revue Dunaj : menšinová revue s přílohou: Věstník „Komenského“ a „Českého srdce“ a nazývá je „paběrky z archivů“. Články se týkají všech oborů vlastivědy, zejména historie, topografie, genealogie, heraldiky, národopisu, náboženských, kulturních, hospodářských a sociálních poměrů. Obsahují mnoho zajímavých zpráv o vojenství, hutnictví, dolování, sklářství, atd. Mnohé také pojednávají o dějinách a životě české menšiny ve Vídni. Pilnáček v těchto statích upozornil vlastivědné badatele u nás i v Rakousku na obrovský, dosud nezpracovaný materiál uložený ve vídeňských archivech.

 
 
 
 

Pilnáček Josef: Staromoravští rodové
Vyšlo: 29.4.2011
Cena: 850,-
ISBN: 978-80-904312-8-7
Další informace: 5. vydání (4. úplné), formát A4, vazba V2, 636 stran + 12 příloh, 1016 černobílých + 6 barevných ilustrací.
Popis: Publikace je reprint prvního vydání z roku 1930 včetně všech příloh. Na základě publikované literatury, pramenných edic a částečně vlastního archivního studia vytvořil Pilnáček moderní základy moravské šlechtické genealogie a heraldiky. Soustřeďuje se na šlechtu cca do poloviny 17. století. Text provázejí heraldické kresby Karla Mayera.

 
 
 
 

Pilnáček Josef: Občanské znaky
Vyšlo: 7.9.2009
Cena: 500,-
ISBN: 978-80-904312-1-8
Další informace: 1. vydání, formát A4, vazba V2 pur (lepená polyuretanem), křídový papír, 198 stran, 1732 barevných ilustrací.
Popis: Publikace obsahuje 1738 občanských znaků z Čech, Moravy a Slezska ze 16. století až první poloviny 19. století. Kniha obsahuje barevnou Pilnáčkovu malbu znaku a pak následují údaje o uživateli a jeho rodině, odkazy na použité prameny a literaturu. Jsou zde zastoupeny znaky měšťanů, konšelů, úředníků, advokátů, vojáků, myslivců, katů, obchodníků, puškařů, církevních osob, ale také značky kamenické, soukeníků, mincmistrů a mnoho jiných. V knize je rejstřík hesel.

 
 
 
 

Pilnáček Josef: Rody starého Slezska
Vyšlo: 27.4.2010
Cena: 590,-
ISBN: 978-80-904312-3-2
Další informace: 3. vydání (2. úplné), formát A4, vazba V2, 434 stran, 747 černobílých ilustrací.
Popis: Publikace je nově zpracované vydání tohoto díla v jednom svazku! (Kniha není reprint!) Slezská obdoba Pilnáčkovy práce Staromoravští rodové. Na základě publikované literatury, pramenných edic a částečně vlastního archivního studia vytvořil Pilnáček moderní základy slezské šlechtické genealogie a heraldiky. Soustřeďuje se na šlechtu cca do poloviny 17. století.

 
 
 
 

Pilnáček Josef: Neznámé rody a znaky staré Moravy
Vyšlo: 9.4.2010
Cena: 320,-
ISBN: 978-80-904312-2-5
Další informace: 2. vydání, formát A4, vazba V2, 126 stran, 202 černobílých ilustrací.
Popis: Nově zpracované a doplněné vydání! (Kniha není reprint!) Dodatky Staromoravských rodů se zpřehledněným odkazovacím aparátem.

 
 
 
 

Obrman Miroslav: Vzpomínka
Vyšlo: 1.9.2015
Cena: 85,-
ISBN: 978-80-87542-16-3
Další informace: 1. vydání, formát A5, vazba V2, 44 stran, 2 černobílé ilustrace.
Popis: Kniha popisuje poutavou formou setkání politického vězně Miroslava Obrmana s Mons. Štěpánem kardinálem Trochtou v komunistickém žaláři v 50. letech minulého století.

 
 
 
 

Thaumaturga Brunensis – Divotvůrkyně Brněnská
Vyšlo: 12.3.2011
Cena: 115,-
ISBN: 978-80-904312-4-9
Další informace: 1. vydání, formát A5, vazba V2, 102 stran, 3 černobílé + 2 barevné ilustrace.
Popis: Sborník editoval PhDr. Ivo Sperát. Publikace obsahuje překlady dochovaných archivních záznamů svědectví o mimořádných zásazích Božích do života lidí (zázracích) na přímluvu Panny Marie Svatotomské z doby od roku 1626 do roku 1749. Publikace je doplněna o další kapitoly: historie obrazu (Mgr. Petr Zelinka, SDB), ikonografie obrazu (Ludvík Kolek), reálie baroka (PhDr. Radomír Malý), smyls zázraků (PhDr. ThLic. Ing. Jaroslav Filka). Dozvíte se v ní mnoho nového o životě našich předků, jejich víře a také o městě Brně.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,  2,  3,
stránky

 
 

Objednávky také zde

rodokmen@ubry.net
tel. 725 953 855

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky