CARRIGOGUNNELL - RODOKMEN RODU UBRY

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

CARRIGOGUNNELL

CARRIGOGUNNELL

zdroj: Carrigogunnell castle and the O'Briens of PubbleBrian in the county of Limerick - Thomas Johnson Westropp

zdroj obrázku: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carrigogunnell_Castle_Ireland.jpg       autor: TacticalTemplar
Hrad má templářský původ ve 13. století. Jeho základy jsou datovány do 13., 14. a 15. století

Carrigogunnell hrad byl hlavním sídlem našich předků. V roce 1209  Král John pronajal hrad Donchad Cairbeach O´brienovi za roční nájem  40 liber. Nemovitost byla propůjčena O´Brienům jako projev uznání za to, že vždy podporovali  krále. Stejný král John také pronajal pozemek rodině De Burgo.  Ti měli část pozemku v Castleconnell a také část pozemku na území Ballybrown, které bylo známé jako Esclon a zahrnovalo rozlehlou městskou půdu v Newtown. V průběhu poloviny 15.století, pozemek De Burgosových v Esclonu ovládl hrabě Desmond a v roce 1449 Desmond propůjčil pozemek Brian Duv O´Brienu z Carrigogunnell. Ten na místě starého hradu postavil nový. Brian Duv byl následován synem Donoughem, který zemřel roku 1502 a byl vystřídán jeho synem Mahonem nebo Mahownem.


119. Donnchadh (Donough) O'Briain nar. 1442 v Galbally, Limerick, Ireland
       a zemřel 1502 Carrigogunnell, Ireland. Pohřben byl v Galbally, Limerick,Ireland.
                               

120. Mahon O´Brien  nar. 1485 Carrigogunnell, Ireland, zemřel r. 1540 v   
       Galbally, Limerick, Ireland kde byl také pohřben. V roce 1536 přišel o hrad. Novým
       vlastníkem byl Lord Grey
. Hrad byl později vrácen do majetku Donoth O'Brien a jeho následovníkům.
      Donogh měl čtyři děti: 1. Mortogh nar. v Carrigogunnell, Ireland
        2. Brian alia Duff O´Brien
        3. Maud (Mor) O´Brien nar. v Carrigogunnell, Limerick, Ire
     vdala se za Johna Fitzthomase alia Montagha Fitzgeralda   
     prince z Desmondu
        4. Donough O'Brien


V roce 1536 za vlády Henryho VIII, Lord Leonard Grey, zástupce Irska , ukořistil Carrigogunnell a připravil Mahona  o majetek. Starosta Limericku jménem Edmond Sexton požadoval od Greye obnovení vlastnictví jiného zámku Obrienů, který jim byl ve stejnou dobu odebrán jako Carrigogunnell. I ten se však později vrátil do majetku  O'Brienů.
  V roce 1539, Donough O'Brien, Mahownův syn, byl nucen vzdát se hradu po tom co on a jeho posádka byli shledáni vinnými z drancování okolí a děsili starostu i občany Limericku. Nebyl jediný Pán Carrigogunnell, který byl zapojen do trestné činnosti.  Jeho předchůdce Mahowne byl shledán vinným z vydírání daně na víno od Dominicka Whita, obchodníka z Limericku. V roce 1642, si David Roche stěžoval, že další Donough O'Brien Carrigogunnell, ukradl některé z jeho zásob, včetně skotu, koní, ovcí a prasat, domácí věci a nářadí k chovu. Způsobil  mu tak ztrátu včetně poškození ve výši 746 liber.
Druhý Brian Duv Obrien,  hrabě z Carrigunnel, se v roce 1584 formálně vzdal svých pozemků ve prospěch královny Elizabeth  a dostal od ní  téměř všechny majetky v  Pubblebrien.  Zemřel roku 1632, bez potomstva. Jeho vdova se provdala za Edmonda, Pána z Cestleconnell.
  Na počátku roku 1640 byl vlastníkem hradu další Donough O'Brien z Carrigogunnel, který podporoval konfederaci a byl v opozici proti Cromwellovi. Hrad byl vydán Cromwellovým silám v roce 1651. V roce 1655 byl novým vlastníkem hradu Sir Hardress Waller. Po roce 1660 držel hrad jako podnájemník muž jménem Merigath O'Brien, o kterém se mi zatím nepodařilo nic bližšího zjistit.
  
Carrigogunnell Hrad byl zničen v roce 1691 po druhém obležení Limericku, aby již nikdy nebyl využíván jako obranný val a strážní věž Limericku. Byl zničen velkým množstvím výbušniny uložené v silných zdech hradu. Celkem bylo použito 84 sudů střelného prachu.  

121. Mortogh O'Brien
       
nar.Limerick, Ireland
      popraven
1582 v Limericku

122. Murrough Ó Briain
       
1577 popraven za zločin v Limericku

123. Turlogh Ó Briain

124.
Teige Ó Briain

125.
Turlogh Ó Briain

126.
Eugene Ó Briain

127.
Mortogh Ó Briain

Fotky hradu z http://www.danbullard.com/dan/carrigogunnel.html s laskavým svolením Dana Bullarda.
Na této fotografii vidíte zeď se stále neporušeným krbem vestavěným do zdi. Těsně pod krbem můžete vidět řadu dřevěných trámů, které tvořily konstrukci podlahy.

Pohled na točité schodiště
Obrázek vlevo:
Uvnitř této věže je částečně zachovalé
točité schodiště. Při pohledu z vnějšku, vidíme v každém patře dveře opouštějících schodiště , které vedly k pokojům v jednotlivých patrech.

 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky