RODOKMEN RODU UBRY

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

 Příjmení Ubry patří do skupiny příjmení Brian, Briant, Brien, Bryan, Bryant, Bryen, MacBrian, MacBrien, MacBryan, Obregon, O'Brian, Obrien, O'Brien, O'Bryan, O'Bryant, O'Bryen a Ubri, kteří jsou potomky starého irského královského rodu. Současným šéfem klanu je Sir. Conor Myles O'Brien, Prince of Thomond, 18. Baron Inchiquin, 10. Baronet of Leamaneh. Nejslavnějším šéfem O'Brien klanu byl bezesporu Brian Boroimhe [Boru], 175. Monarcha Irska, který pod svou vládou sjednotil celé Irsko. Brian byl vzdáleným přímým potomkem Cormaca Case, který ovládal území v severozápadním Irsku zvané Clare. Všichni jeho potomci se řadili do skupiny Dál gCais (také Dal Cais) klanů, což byla dynastická skupina rodin, které odvozovaly svůj původ od Cormaca Case. Existuje více než 170 Dalcassian rodin a clan O'Brien byly a jsou dědičnými náčelníky těchto clanů.
Propojení rodin Ubry s rodinou
O'Brien bylo prokázáno porovnáním vzorku mužské DNA Ubry s žijícími členy královské větve O'Brien a zápisem v archivu.

VÝVOJ  PŘÍJMENÍ
V době kdy lidé neměli žádné doklady totožnosti, psala se jména na farách, tak jak je farář zrovna slyšel. Proto často vznikaly různé varianty jednoho příjmení.  


Ui Briain originální irské příjmení
O´Briain  asi do patnáctého století
O´Brien  po patnáctém století (poangličtěné)
Oubrin, Obrin po příchodu do tehdejší Francie v Konigsbachu po dobu tří generací
Následovalo příjmení Ubri
a Ubry, Ubrý po příchodu do Čech


NEJSTARŠÍ  KOŘENY  RODU

Tato kapitola je zpracována  podle irských rodokmenů pro něž byly podkladem jedny z nejstarších irských písemností.
Annals of the Four Masters     https://www.ucc.ie/celt/publishd.html  Tyto však čerpaly z příběhů a a ság,
které se z generace na generaci předávali ústně. V každém klanu byla rodina, jejíž členové byli dědičnými kronikáři a své
vědomosti se učili synové od svých otců a to každou další generaci.
Proto je třeba tuto část brát s určitým nadhledem,
ale je tak zapsáno v oficiálních irských rodokmenech tak pro zajímavost a úplnost uvádím.

ZDROJ
Kniha  irských rodokmenů
Irish Pedigrees; or the Origin and Stem of the Irish Nation by John O'Hart      http://www.libraryireland.com/Pedigrees1/Stem.php
 

Michelangelova freska Stvoření Adama

1. Adam.
   
Mužské jméno Adam pochází z hebrejštiny, kde termín Ádám znamená „člověk“. Není to v pravém slova smyslu vlastní jméno, naopak ve svém původním    významu je to obecné označení pro člověka. Teprve později se toto obecné označení začalo používat i jako vlastní jméno.
2. Seth.
3. Enos.
4. Cainan.
5. Mahalaleel.
6. Jared.
7. Enoch.
8. Methuselah.
9. Lamech.

10. Noah [1] . Rozdělil svět mezi své tři syny, Prvorozenému a jeho manželce Titee  dal Asii od Eufratu k Indickému oceánu.  Ham dostal Sýrii, Arábii, a Afriku. Japhet dostal zbytek Asie za Eufratem společně s Evropou.
11. Japhet byl nejstarší syn Noaha. Měl patnáct synů, mezi které rozdělil Evropu a část Asie, které jeho otec přiděllil  jemu.
12. Magog
13. Baoth
14. Phoeniusa Farsaidh (nebo Fenius Farsa) král Scythie
15. Niul
16. Gaodhal (nebo Gathelus)
17. Asruth
19. Heber
20. Beouman
21. Ogaman
22. Tait
23. Agnon
24. Lamhfionn
25. Heber
26. Agnan Fionn
27. Febric Glas
28. Nenuall
29. Nuadhad
30. Alladh
31. Arcadh
32. Deag
33. Brath se narodil v Gothii
34. Breoghan (nebo Brigus) byl král Galicie, Andalusie, Murcie, Kastilie a Portugalska, které si všechny podmanil
35. Bilé        
       

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky